درباره دیــزا
مجموعه دیزا از دل دغدغه‌ها خلق شده است. دغدغه‌ی کسانی که به هنر اهمیت می‌دهند، در جستجوی اصالت هستند و کم و درست خرید می‌کنند.
تیم ما سعی دارد که دیزا پلتفرمی ساده اما قابل اتکا و کارامد برای ارتباط ارزشها و هنر طراحان با آنان که خواستار محصولاتی گزیده و ماندگار در زمان هستند باشد. پلتفرمی برای معرفی و فروش محصولاتی که با خلاقیت و کیفیت و در راستای ارزشهای مد پایدار، توسط طراحانی برگزیده و هنرمند خلق شده‌اند.